Sprawozdanie Burmistrza Iłowej marzec 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie od 16.02.2017 do 29.03.2017 r.

SPRAWOZDANIE