Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie od 14 września do 27 września 2018 r.

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej

z działań podejmowanych

w okresie

 od 14 września do 27 września 2018 r.