Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie od 19 listopada do 27 listopada 2018 r.

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie od 19 listopada do 27 listopada 2018 r.