Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych od 28 marca 2019 r. do 9 maja 2019 r.