Sprawozdanie Burmistrza z podjętych działań między sesjami od 28 grudnia 2018 r. do 19 lutego 2019 r.