Sprawozdanie Burmistrza Iłowej 22.02.2018 r. do dnia 21.03.2018 r.

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej
z działań podejmowanych
w okresie
od dnia 22.02.2018 r. do dnia 21.03.2018 r.