Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie od 27 września do 13 listopada 2018 r.

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie od 27 września 2018 r. do 13 listopada 2018 r.