Obiekt rekreacyjny w Czernej dofinansowany

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Obiekt rekreacyjny dofinansowany Operacja pn. „Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej” mająca na celu lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju regionu,  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Operacja wybrana do realizacji… czytaj więcej Obiekt rekreacyjny w Czernej dofinansowany