O bezpieczeństwie w gminie

10 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące bezpieczeństwa w Gminie Iłowa.

W spotkaniu zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Żaganiu, udział wzięli m.in.: Burmistrz Iłowej, Komendant Komisariatu Policji w Iłowej, podinsp. Ryszard Hryniewiecki, kierownicy gminnych jednostek administracyjnych, dyrektorzy placówek oświatowych, mieszkańcy gminy oraz młodzież.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu mł. insp. Daniel Gotthardt przedstawił zebranym prezentację dotyczącą zagrożeń w województwie lubuskim:

  • przestępczością kryminalną,
  • przestępczością z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • wykroczeniami przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,
  • wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej,
  • wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

Podsumował także stan bezpieczeństwa na terenie gminy w 2015 roku oraz przedstawił propozycje do powstającej mapy zagrożeń, która ma być narzędziem przedstawiającym miejsca najbardziej zagrożone przestępczością, wykroczeniami oraz niebezpieczeństwami związanym z ruchem drogowym.

Podczas spotkania mieszkańcy dzielili się z policjantami uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi tych spraw, które powinny znaleźć się na opracowywanej mapie.

Monitoring Parku Dworskiego oraz terenu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, parkowanie samochodów w miejscach niedozwolonych, więcej patroli ruchu drogowego w całej gminie – to najczęściej poruszane tematy.

Spotkanie było także okazją do podsumowania i przedstawienia mieszkańcom minionego roku pracy Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu oraz Komisariatu w Iłowej.

Wnioski ze spotkania zostaną wykorzystane do opracowania map zagrożeń przestępczością, wykroczeniami i zagrożeń w ruchu drogowym.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl