Sołectwa

Gmina Iłowa liczy 10 sołectw:

  • Borowe (427 mieszkańców), sołtys Marek Kulas
  • Czerna (395 mieszkańców), sołtys Franciszek Paczkowski
  • Czyżówek (185 mieszkańców), sołtys Alicja Jundt
  • Jankowa Żagańska (366 mieszkańców), sołtys Leokadia Ziaja
  • Klików (88 mieszkańców), sołtys Marek Kniaziuk
  • Konin Żagański (668 mieszkańców), sołtys Zdzisław Chodorski
  • Kowalice (48 mieszkańców), sołtys Zbigniew Bednarek
  • Szczepanów (210 mieszkańców), sołtys Anna Delikat
  • Wilkowisko (48 mieszkańców), sołtys Agata Parfianowicz
  • Żaganiec (96 mieszkańców), sołtys Ewelina Andrzejak

Fundusze Sołeckie na rok 2021

Sołectwo Borowe   zakup tłucznia na potrzeby równia poboczy dróg gminnych, zakup oznakowania  4 000,00
utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenia społeczne 400,00
utrzymanie terenów zielonych  – wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00
utrzymanie terenów zielonych- zakup paliwa  200,00
– rozbudowa oświetlenia drogowego  15 713,23
– konserwacja siłowni zewnętrznej 1 000,00
– wywóz nieczystości 1 500,00
– integracja mieszkańców, zakup materiałów 5 000,00
– zakup doposażenia do świetlicy  500,00
Fundusz sołecki 29 713,23
Sołectwo Czyżówek utrzymanie terenów zielonych- składki na ubezpieczenie społeczne 400,00
utrzymanie terenów zielonych – wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów             i wyposażenia 300,00
– rozbudowa oświetlenia na placu przy świetlicy 6 000,00
– integracja mieszkańców, zakup materiałów 5 000,00
– doposażenie świetlicy, namiot 5 858,90
Fundusz sołecki 18 558,90
Sołectwo Czerna     – opracowanie projektów organizacji ruchu, wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
  – zakup progów zwalniających 10 000,00
   – zakup usług pozostałych 1 000,00
utrzymanie terenów zielonych  – składki na ubezpieczenie społeczne 500,00
utrzymanie terenów zielonych- wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00
  utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa 1 000,00
 – opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego 8 610,00
    – zakup nowych urządzeń przy boisku sportowym 3 631,81
Fundusz sołecki 28 241,81
Sołectwo Jankowa Żagańska utrzymanie terenów zielonych – składnki na ubezpieczenia społeczne 500,00
utrzymanie terenów zielonych  – wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00
utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów             i wyposażenia 100,00
        – rozbudowa oświetlenia drogowego – montaz lampy solarnej 9 000,00
 – zakup i montaż wiaty  12 000,00
– montaż monitoringu  3 338,13
Fundusz sołecki 26 438,13
Sołectwo Klików   – wykup gruntu w sołectwie pod lokalizacje parkingu  11 400,00
– wywóz nieczystości stałych z terenu boiska  300,00
 utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenie społeczne 400,00
utrzymanie terenów zielonych- wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00
utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów             i wyposażenia 369,98
Fundusz sołecki 13 669,98
Sołectwo Konin Żagański          – zakup progów zwalniających, lustra i tłucznia 8 918,76
 – zakup usług pozostałych   5 803,00
– utrzymanie czystości w miejscach publicznych  4 898,33
 utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
utrzymanie terenów zielonych – zakup ciągnika do koszenia trawy  12 500,00
– malowanie świetlicy, składki na ubezpieczenie społeczne 200,00
– malowanie świetlicy, wynagrodzenie bezosobowe 1 000,00
– zakup doposażenia do świetlicy  2 500,00
 – zakup materiałów i wyposażenia sportowego 3 000,00
Fundusz sołecki 40 820,09
Sołectwo Kowalice – remont dróg gminnych i poboczy  11 913,77
Fundusz sołecki 11 913,77
Sołectwo Wilkowisko      – rozbudowa sieci oświetlenia  11 771,38
Fundusz sołecki 11 771,38
Sołectwo Szczepanów         – utrzymanie czystości w miejscach publicznych  1 500,00
utrzymanie terenów zielonych – skałdki na ubezpieczenia społeczne 200,00
utrzymanie terenów zielonych – wynagrodzenia bezosobowe  1 800,00
  utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów           i wyposażenia 200,00
    – rozbudowa oświetlenia drogowego  11 000,00
– integracja mieszkańców, skałdki na ubezpieczenie 200,00
        – integracja mieszkańców, wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00
– integracja mieszkańców, zakup materiałów 300,00
  – zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej 2 508,21
Fundusz sołecki 19 508,21
Sołectwo Żaganiec utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenia społeczne 500,00
utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
utrzymanie terenów zielonych  – zakup materiałów i wyposażenia 500,00
integracja mieszkańców, zakup materiałów 354,78
 integracja mieszkańców – zakup usług pozostałych 600,00
remont świetlicy wiejskiej  10 000,00
Fundusz sołecki 13 954,78