Grup osób pozuje do zdjęcia

Pomoc społeczna

Na prawidłową i prężną pracę naszego ośrodka, wpływa wiele czynników. Do najważniejszych jednak należy zaliczyć sztab pracujących tu osób. Są to ludzie z ogromną wiedzą fachową, a jednocześnie z pewnego rodzaju powołaniem, pozwalającym zrozumieć problemy i potrzeby innych.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • Elżbieta Kinal 

Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej:

 • Marta Kluczyńska – specjalista pracy socjalnej
 • Joanna Polus – pracownik socjalny
 • Katarzyna Siwak – Galik – pracownik socjalny
 • Patrycja Banaszkiewicz – pracownik socjalny

Zespół usług opiekuńczych, w skład którego wchodzą:

 • Danuta Grzelak –  opiekun w ośrodku pomocy społecznej
 • Zdzisława Bortnowska – opiekun w ośrodku pomocy społecznej
 • Iwona Ćwik – mł. opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Zespół do spraw realizacji świadczeń rodzinnych (ŚR) i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w którego skład wchodzą:

 • Bernadeta Matysiak – inspektor
 • Katarzyna Ochotna – inspektor
 • Dorota Klisowska– inspektor

Zespół finansowo – księgowy i budżetu, w skład którego wchodzą:

 • Sylwia Wróblewska – gł. księgowy
 • Magdalena Dudar – księgowy

Zespół administracyjno – biurowy, w skład którego wchodzą:

 • Lidia Drożdż – sam. referent
 • Lucyna Janus – Hołodziuk – referent

Zespół do spraw wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w skład którego wchodzi:

 • Malwina Duda – asystent rodziny
 • Urszula Śmigiera – asystent rodziny w zastępstwie za Katarzynę Nems

Kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa
tel. : 68 3774948, 68 3609421
e-mail: ops@ilowa.pl