Gminy partnerskie

 

Gmina Iłowa podpisała umowy partnerskie z trzema gminami:

  • Rietschen (Niemcy) – od 23.07.1998
  • Jenschwalde (Niemcy) – od 23.06.2006
  • Blanzy (Francja) – od 24.05.2017

Iłowa nawiązała współpracę z gminą Rietschen w celu wymiany doświadczeń z zakresu: gospodarki komunalnej , kultury i sportu, współpracy ze strażą pożarną, szkołą podstawową, drużynami sportowymi, zespołami wokalnymi i orkiestrą dętą.

Dzięki współpracy partnerskiej zrealizowaliśmy projekt dot. budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i siecią wodociągową w Iłowej (Phare CBC 1999 , Nr PL 9913.2.4).

W 2002 roku w ramach projektu dot. partnerskich spotkań urzędników Rietschen i Iłowej (Fundusz Małych Projektów nr projektu 47/2000 ) dokonano przeglądu spraw gospodarczych i określono zakres pomocy i doradztwa partnera niemieckiego przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Gminie Iłowa.

Inne wspólne projekty zrealizowane we współpracy z gminą Rietschen:

  • Modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej – etap I w ramach programu Interreg III A (2005 r)
  • Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej- etap IV w ramach programu Interreg III A (2006 r. )
  • Centrum Spotkań – w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Podpisany w 2006 roku akt partnerstwa Gmin Iłowa –  Jenschwalde formułował wspólne cele i założenia polityki równouprawnienia i wzajemności. Partnerzy zobowiązali się do wspierania i intensyfikowania stosunków w zakresie kulturalnym, gospodarczym, sportowym i turystycznym.


24 maja 2017 r. Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański oraz Zastępca Burmistrza francuskiej gminy Blanzy Jean Louis Savetier, podpisali umowę o współpracy gmin, której fundamentem będzie: wzajemny szacunek, poszanowanie i rozwój kultury polskiej i francuskiej oraz aktywna współpraca w zakresie m.in. turystyki, sportu oraz gospodarki. Współpraca obu gmin ma opierać się także na wymianie młodzieży oraz wspólnym pielęgnowaniu polskiej i francuskiej kultury.