Miejsce zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych

Informacja o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych

a)odpady komunalne nieulegające biodegradacji

Rodzaj odpadówNazwa instalacji do której zostały przekazane odpady Adres instalacji
Niesegregowane zmieszane odpady komunalne Zakład zagospodarowania odpadów w Marszowie  w Żarach -sortownia Marszów 50,68-200 Żary
Opakowania z tworzyw sztucznych Zakłady Usługowe Zachód sp zoo -sortownia Ul. Przemysłowa Wiechlice 67-300 Szprotawa
Opakowania ze szkła Zakłady Usługowe Zachód sp zoo -sortownia Ul. Przemysłowa Wiechlice 67-300 Szprotawa
Odpady wielkogabarytowe Zakład zagospodarowania odpadów w Marszowie  -punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych Marszów 50,68-200 Żary
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 Zakład zagospodarowania odpadów -składowisko Ul. Żurawia, 68-200 Żary
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 Zakład zagospodarowania odpadów plac kruszenia gruzu Marszów 50,68-200 Żary

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji

Rodzaj odpadów Nazwa instalacji do której zostały przekazane odpady Adres instalacji
Opakowania z papieru i tektury Zakłady Usługowe Zachód sp zoo -sortownia Ul. Przemysłowa Wiechlice 67-300 Szprotawa
Odpady ulegające biodegradacji Zakład zagospodarowania odpadów kompostownia Marszów 50,68-200 Żary