Informator


Pieski do adopcji

Zasady postępowania ze zwierzętami określa ustawa 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz. 856), a główne motto, które powinno towarzyszyć nam każdego dnia określone zostało w art. 1 ust. 1 ustawy, które brzmi: Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

czytaj więcej Pieski do adopcji

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Iłowa

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Iłowa

Jakość wody do spożycia

Jakość wody do spożycia