grupa dzieci w uroczystych strojach

Edukacja

Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej

Dyrektor – Beata Laskowska-Trzeciak

Kontakt:
ul. Piaskowa 2-2A
68-120 Iłowa
tel. 68 377 43 27
e-mail: spilowa@ilowa.pl
spilowa.edupage.org
BIP: www.sp.ilowa.szkolnybip.pl 

Przedszkole Miejskie w Iłowej

Kontakt:
ul. Żagańska 40a
68-120 Iłowa
tel. 68 377 43 07
e-mail: przedszkoleilowa@wp.pl
http://pmilowa.szkolnastrona.pl/

Dyrektor – Ewa Osłońska

Przedszkole Miejskie w Iłowej istnieje od lutego 1984 roku. Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Iłowej. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gorzowie Wielkopolskim.

W pracy z dziećmi stosowane są m.in.

  • innowacyjna metoda pracy wspierająca aktywność ruchową dzieci przy jednoczesnym indywidualizowaniu ich umiejętności i potrzeb według R.Labana, W. Sherborn, A.M. Kniesów
  • pedagogika zabawy- metoda sprzyjająca integracji grupy, budowaniu więzi między dziećmi, pomaga bez lęku rozwijać najlepsze strony dziecka
  • nauka czytania, ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej oraz sprawności manualnej realizowana przez zabawę w sposób łatwy i przyjemny dla dzieci wykorzystująca elementy pedagogiki Z. Bogdanowicz, I. Majchrzak.
  • Edukacja matematyczna – rozwijająca dziecięce myślenie, kształtująca umiejętności matematyczne, dbająca o hartowanie odporności emocjonalnej dzieci tak aby potrafiły pokonywać trudności i nie zrażały się porażkami.

Dodatkowe zajęcia: rytmika, religia, język obcy.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Mała Szkoła”

Kontakt:
Konin Żagański 83A
68-120 Iłowa
tel.: 68 3609044
e-mail: malaszkola@wp.pl
malaszkola83.blogspot.com

Dyrektor – Wiesława Patyk-Kozłowska

„Mała Szkoła” istnieje od 2004 roku. Wcześniej była to szkoła gminna. Po likwidacji rodzice założyli Stowarzyszenie Oświatowe i powołali do życia szkołę niepubliczną na prawach szkoły publicznej.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
68-120 Iłowa
ul. Pałacowa 1
tel. 68 377 43 14
e-mail: zspilowa@wp.pl
www.zspilowa.pl

Dyrektor – Violetta Szary

Zespół obejmuje:

  • Technikum Hotelarskie
  • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
  • Technikum Informatyczne