Zużyty sprzęt elektroniczny

Zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest od mieszkańców dwa razy do roku przy zbiórce odpadów wielkogabarytowych. Sprzęt taki można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iłowej.