Jak wyrzucać śmieci

Na terenie Gminy Iłowa obowiązuje „czteropojemnikowy” system selektywnej zbiórki:

  • pojemnik zielony (przeznaczony na opakowania szklane): słoiki i butelki szklane po napojach i żywności oraz szklane opakowania po kosmetykach;
  • pojemnik niebieski (przeznaczony na papier i tekturę): gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, papier pakowy, karton i tekturę, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami;
  • pojemnik żółty (przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych): wielomateriałowe kartony po napojach typu tetrapak, odkręcone i zgniecione butelki po napojach, opakowania po kosmetykach, plastikowe zakrętki, foliowe i plastikowe torebki, worki, reklamówki, puszki stalowe i aluminiowe, opakowania po aerozolach, opakowania po chemii gospodarczej;
  • pojemnik brązowy (przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji): resztki kuchenne i spożywcze.

DO POJEMNIKÓW NA SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADY WRZUCAMY LUZEM (BEZ OPAKOWAŃ FOLIOWYCH, W KTÓRYCH BYŁY GROMADZONE)

Jeżeli pojemniki na odpady nie posiadają kolorów lub odbiegają od tych wyżej wymienionych, należy sugerować się oznaczeniem (napisem) na pojemniku.

Pozostałe odpady, których nie możemy potraktować jako surowce wtórne, wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane.

W zabudowie jednorodzinnej odpady gromadzone są w workach do selektywnej zbiórki w kolorach analogicznych jak w przypadku pojemników do selektywnej zbiórki.

WAŻNE! ZAKŁADY USŁUGOWE „ZACHÓD” ODPADY SEGREGOWANE Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ ODBIERAJĄ W WORKACH O POJEMNOŚCI MAX DO 120L.

Odpady niebezpieczne, powstające w gospodarstwach domowych, muszą być przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub innych, wskazanych poniżej, miejsc:

  • zużyte baterie – do specjalistycznych pojemników znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej, szkołach, urzędach itp.;
  • przeterminowane leki – należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na terenie wytypowanych aptek i placówek, które zobowiązały się do ich zbiórki;
  • zużyty sprzęt elektroniczny – należy przekazać do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt elektroniczny;
  • farby, rozpuszczalniki i inne chemikalia;
  • żarówki, świetlówki;
  • zużyte opony.

Odpady zbierane w sposób selektywny powinny być pozbawione zawartości i zgniecione.

Odpady wielkogabarytowe, które nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać w miejscu wyznaczonym do tego celu przez właściciela nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony w wyznaczonym harmonogramem terminie. Bezpłatnie odpady takie można przekazać również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Odpady budowlane, bezpośrednio po wytworzeniu, są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia i przez niego odbierane na podstawie indywidualnych umów. Mniejsze ilości można przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Segregując odpady chronisz środowisko!