Rada Miejska

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Iłowej jest Mirosław Wdowiak.

Przewodniczący zaprasza mieszkańców Gminy Iłowa w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do 16.00 w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Iłowej, tel. 68 368 14 14.

Radni Rady Miejskiej w Iłowej:

Przewodniczący – Mirosław Wdowiak

Wiceprzewodniczący – Artur Mutwil

Wiceprzewodnicząca – Maria Żołnowska

Fryderyk Roszak

Franciszek Przynoga

Waldemar Leszcz

Tomasz Słomiński

Mieczysław Jakubowicz

Wiesława Gajda

Zygmunt Sygnowski

Ilona Krawczyk

Robert Goc

Roman Jędras

Edward Lesiak

Agata Parfianowicz

Komisja Rewizyjna
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
 Lesiak Edward
Przewodniczący Komisji
2.
Parfianowicz Agata
Wiceprzewodniczący Komisji
3.
Leszcz Waldemar
Sekretarz Komisji
4.
 Przynoga Franciszek
członek Komisji
5.  Jędras Roman członek Komisji
6.  Goc Robert członek Komisji
Komisja Budżetu
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
Roszak Fryderyk
Przewodniczący Komisji
2.
Leszcz Waldemar
Wiceprzewodniczący Komisji
3.
Parfianowicz Agata Sekretarz Komisji
4.
Słomiński Tomasz członek Komisji
5.
Lesiak Edward członek Komisji
Komisja ds. Publicznych
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
Mutwil Artur
Przewodniczący Komisji
2.
Żołnowska Maria
Wiceprzewodniczący Komisji
3.
Jakubowicz Mieczysław
Sekretarz Komisji
4.
Sygnowski Zygmunt członek Komisji
5.
Gajda Wiesława członek Komisji
6. Krawczyk Ilona członek Komisji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1.
Słomiński Tomasz
Przewodniczący Komisji
2.
Roszak Fryderyk Sekretarz Komisji
3.
Sygnowski Zygmunt członek Komisji
4.
Jakubowicz Mieczysław członek Komisji
5.
Krawczyk Ilona członek Komisji

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi

Kontakt:

Urząd Miejski w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa
email: ilowa@ilowa.pl
tel. 68 368 14 00
fax. 68 368 14 01