Podmiot odbierający odpady komunalne

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Iłowa odbierane i zagospodarowane są przez Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. ul. Robocza 40, 61-517 Poznań

Umowa obowiązuje do dnia do 31 grudnia 2019 r. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawierania umów indywidualnych na odbiór odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.