Młodzieżowa Rada Gminy

W wyniku wyborów, które odbyły się 6 października 2017 roku w Iłowej, wybrano 8 członków Młodzieżowej Rady Gminy. Zostali nimi:

Okręg wyborczy obejmujący uczniów Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej ul. Piaskowa 2-2a:

  • Maja Chodorska  
  • Katarzyna Górska
  • Patryk Hansdorfer (Przewodniczący Rady)
  • Klaudia Klisowska (Zastępca Przewodniczącego)

Okręg wyborczy obejmujący uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, ul. Pałacowa 1:

  • Łukasz Tymczyszyn
  • Ewelina Klujew
  • Emilia Radło

Okręg wyborczy obejmujący młodzież nie będącą uczniami Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej ul. Piaskowa 2-2a oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, ul. Pałacowa 1:

  • Aleksandra Groszek 

Młodzieżowa Rada Gminy będzie upowszechniała ideę samorządową wśród młodzieży, inicjowała działania dotyczące życia młodego pokolenia w Gminie Iłowa i przedstawiała jej oczekiwania i wnioski do Rady Miejskiej oraz Burmistrza Iłowej. Młodzi rajcy będą ciałem doradczym i reprezentacją młodzieży w lokalnym samorządzie. Kadencja Rady trwać będzie 3 lata.

Zarządzenie dot. przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy