Jest dofinansowanie do oczyszczalni

Ponad 200 gospodarstw domowych na terenie Gminy Iłowa otrzyma 82% dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Projekt, zakładający budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w dziesięciu sołectwach gminy, oszacowany został na ponad 3,5 miliona złotych.

1 mln 839 tys. 544 zł to 64% dofinansowanie, które Gmina Iłowa otrzymała na ten cel. W związku z tym mieszkańcy, którzy w ubiegłym roku zadeklarowali chęć budowy oczyszczalni otrzymają dużą dopłatę do realizacji swoich inwestycji. – To kolejny sukces gminy, który zawdzięczamy dobrej organizacji pracy i zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego w Iłowej – zauważa burmistrz Paweł Lichtański.- Bardzo im za to dziękuję.

– Założyliśmy, że do blisko 64% dofinansowanie, jakie otrzymaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dołożymy 18% z budżetu gminy, aby mieszkańcy, którzy chcą uporządkować sprawę gospodarki ściekowej na terenie swoich posesji, mogli zapłacić za nowe oczyszczalnie tylko 18% ich wartości – mówi Wojciech Kaczmarski Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej UM.

26 października 2017 roku Burmistrz Paweł Lichtański, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Ewy Pasternak – Jerz, podpisał umowę na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Iłowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Projekt realizowany jest w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Dzisiaj początek podpisywania umów. Jest to bardzo ważne działanie w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Te inwestycje są bardzo potrzebne. W ramach tych projektów na terenie województwa lubuskiego wybudowanych zostanie 1340 przydomowych oczyszczalni ścieków, wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie 12 lokalnych oczyszczalni ścieków. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przebudowanych zostanie 10 stacji uzdatniania wody – podkreśla Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.

Całkowity koszt przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Iłowej to 49 tys. 200 zł, dofinansowanie, jakie otrzymała gmina to 25 tys. 452 zł. – Bardzo się cieszymy z otrzymanego wsparcia finansowego, ponieważ nasi mieszkańcy od wielu lat czekali na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie wsi – mówi burmistrz Paweł Lichtański. – Do końca pierwszego kwartału przyszłego roku poinformujemy wnioskodawców o kolejnych etapach naszych działań tzn. o kosztach budowy oczyszczalni (po rozstrzygnięciu przetargu) oraz terminach wpłat na pokrycie wkładu mieszkańców – dodaje włodarz.

W związku z licznymi inwestycjami zaplanowanymi w roku 2018, projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy realizowany będzie w roku 2019.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
fotografie: www.lubuskie.pl