Aktywizacja zawodowa – projekt

Firma Navigator International Sp. z o. o.  zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym przez UE pn. „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy”.

 

Jeśli:

 • masz 50 lat i więcej
 • mieszkasz na terenie woj. lubuskiego
 • nie pracujesz, jesteś osobą bierną zawodowo
 • nie jesteś zarejestrowany/a w urzędzie pracy
 • masz najwyżej średnie wykształcenie

to właśnie Ciebie chcemy zaprosić do naszego projektu!

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidulane Plany Działania
 • Poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe – zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • 3-miesięczny płatny staż dla 22 Uczestników/Uczestniczek

A poza tym:

 • profesjonalna kadra trenerska
 • pomoce i materiały dydaktyczne
 • catering podczas szkoleń (przerwa kawowa i smaczny obiad)
 • zajęcia blisko miejsca zamieszkania
 • stypendium szkoleniowe dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek!

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

W razie pytań prosimy o kontakt: tel.: 515 561 282: e-mail: aktywizacja-zawodowa@navigator.edu.pl; strona internetowa: www.navigator.edu.pl – zakładka PROJEKTY EUROPEJSKIE – projekt “Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy”.