Gmina bez barier

9 lipca 2018 r. w Iłowej odbyło się kolejne spotkanie dotyczące wskazania rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonalności budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.

 

Gmina Iłowa uczestniczy w projekcie pt. „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej i rządowej w województwie lubuskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” realizowanym przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Eudajmonia Filip Rodzik i Magdalena Wojtun, a także Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański,  Elżbieta Kinal Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej, Małgorzata Groszek pracownik socjalny oraz Bogusław Specht pracownik Urzędu w Iłowej.

– Przeprowadzony audyt polegał na zbadaniu pod względem architektonicznym dostępności dla osób niepełnosprawnych gminnych instytucji m.in. Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Biblioteki Miejskiej oraz Szkoły Podstawowej. Zwrócono uwagę m. in. na  ciągi komunikacyjne w budynkach, wejścia, parkingi, toalety, przejścia dla pieszych – mówią uczestnicy spotkania.

Uzyskane informacje pozwolą ustalić obszary, które wymagają dostosowania lub wprowadzenia zmian, w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami, które zagwarantowane zostały w Konwencji ONZ.

Podsumowaniem spotkania były zapytania przedstawicieli gminy oraz wskazówki ewentualnych rozwiązań ze strony Fundacji Eudajmonia.