Akademia Aktywnego Seniora

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie rozpoczęła rekrutację do projektu pt. „Akademia Aktywnego Seniora”.

 

Projekt skierowany jest do 15 osób w wieku 60+ zainteresowanych aktywną działalnością na rzecz osób starszych. W ramach projektu przewidziany został cykl szkoleń poświęconych zakładaniu i funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu Jolantą Marciniak – Sych pod nr tel. 721 266 588.

Regulamin Rekrutacyjny 

Formularz zgłoszeniowy