Autoportret – konkurs

Już po raz piętnasty w Iłowej organizowana jest kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł.

W związku z tym zachęcamy do udziału w konkursie plastyczno-literackim „AUTOPORTRET” przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów szkolno-przedszkolnych (w tym klasy zero) oraz gimnazjalistów.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującą lub opisującą swoją osobę. Liczymy na nieszablonowe podejście do tematu. Nagrodzimy pomysłowość i kreatywność w podejściu do tematu.

ZASADY:

Technika wykonania pracy: dowolna.

Format pracy: maksymalnie A0 (w przybliżeniu 85 cm × 112 cm), w przypadku pracy literackiej maksymalnie 3600 znaków (2 strony).

Prace należy dokładnie podpisać:

1) imię i nazwisko,

2) nazwę gminy, w której znajduje się szkoła,

3) nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza dziecko,

4) nazwę i adres placówki, w której wykonana została praca (np. Dom Kultury, Biblioteka),

5) imię i nazwisko prowadzącego.

WAŻNE DATY:

Termin nadsyłania prac: 30 czerwca 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: ok. 31 sierpnia 2018 r.

Przesłanie nagród do gminy: wrzesień 2018 r.

ADRES do wysyłki: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań

UWAGA! Na kopercie konieczny jest napis: „Konkurs – AUTOPORTRET”

Kto może nadesłać pracę: pracę można przesłać samemu lub w zbiorowej przesyłce np. ze szkoły, domu kultury.

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin znajduje się poniżej:

Konkurs ZTU Autoportret – regulamin