„Bitwa o wozy”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje wozy strażackie dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej.