Realizacja budżetu to kompromis i wyzwanie

Rada Miejska w Iłowej jednogłośnie podjęła uchwałę budżetową na 2019 rok.

 

-Budżet jest kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców, a możliwościami jednostki samorządu terytorialnego. Plan finansowy gminy na 2019 rok jest bardzo optymistyczny – tymi słowami zwrócił się do radnych oraz zaproszonych gości burmistrz Paweł Lichtański, podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 grudnia br.

-Od 2015 roku stawiamy na duże infrastrukturalne inwestycje (m.in. remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej, budowa przedszkola, remonty dróg).  Regularnie pozyskujemy środki zewnętrzne na ich finansowanie. Bieżący rok, tak jak poprzednie, będzie obfitował w ważne zadania. W 2015 roku wspólnie tworzyliśmy budżet o wysokości 25 milionów. W roku 2018 było to już ponad 40 milionów złotych. To najlepszy dowód na to, że z nadzieją, optymizmem, ale i rozwagą realizujemy plan rozwoju naszej gminy – kontynuował P. Lichtański. 

Uchwałę budżetową na rok 2019 omówiła Monika Wołujewicz Skarbnik Gminy Iłowa – Budżet gminy został zaplanowany po stronie planu dochodów w wysokości 41 milionów złotych, po stronie planu wydatków w wysokości 40 milionów 778 tys. złotych. Różnica między planem dochodów, a planem wydatków stanowi nadwyżkę w kwocie 232 tysięcy 378 złotych, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – podkreślała Pani Skarbnik.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27 milionów 436 tys. 588 zł, które zapewniają realizację zadań przypisanych ustawami naszej gminie tj. jednostce samorządu terytorialnego oraz wydatki majątkowe w kwocie 13 milionów 341 tys. 710 zł, które zapewniają jej dalszy rozwój.

Wśród wielu inwestycji stanowiących wydatki majątkowe w 2019 roku należy wymienić zadanie dotyczące budowy 192 przydomowych oczyszczalni ścieków o łącznej wartości inwestycji (w roku 2019) ponad 3 mln. 334 tys. złotych.

W przyszłorocznym budżecie znalazło się także zadanie dotyczące zagospodarowania terenu rekreacyjnego przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Iłowej, polegając na budowie placu zabaw i skateparku wraz z oświetleniem. Planowany koszt tego zadania to 496 tys. zł.

Zabezpieczono także środki na budowę targowiska miejskiego – 1 mln. 016 tys. zł. Wśród zadań jest także rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Drzymały, Blacharskiej, Bema, Ogrodowej (350 tys. zł). Zaplanowano także długo wyczekiwany remont ulicy 1 Maja za kwotę 245 tys. 942 zł.

Ponadto w budżecie zabezpieczono 230 tys. złotych na remont budynku Urzędu Miejskiego (m.in. dach, pomieszczenia, kotłownia) oraz kilka istotnych zadań m.in.:

  • Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II – 843 tys. 656 zł
  • Kontynuacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Iłowej i budowy budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej o łącznej wartości wydatków w 2019r. – 5 mln 543 tys. 206 zł.
  • Budowa zbiorników na ścieki w miejscowościach: Borowe, Szczepanów, Konin Żagański – 30 tys. zł.
  • Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Plac Wolności, Pułaskiego, Żeromskiego, Nadrzeczna, Żagańska i 1-go Maja – 60 tys. zł
  • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Drzymały, Blacharska, Bema, Ogrodowa – 415 tys. zł
  • Termomodernizacja budynku socjalno – administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej o łącznej wartości wydatków w 2019r.700 tys. zł

-Mam wielką nadzieję, że w przyszłym roku uda się sprzedać kolejne działki  w strefie inwestycyjnej  i będziemy cieszyć się z nowych inwestycji przy A18. Proszę Państwa, trzymajcie kciuki za pozytywną realizację budżetu w 2019 roku – tymi słowami Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański podsumował ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w roku 2018.

Podczas obrad Burmistrz Iłowej złożył sprawozdanie z działań podejmowanych od 11 grudnia 2018 r. do 27 grudnia 2018 r., które dostępne jest TUTAJ.

Małgorzata Hajdas-Grzesik