Co z przedszkolem?

W grudniu 2018 roku, ze względu na opóźnienia w realizacji inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa” rozwiązaliśmy umowę z wykonawcą budowy nowej placówki edukacyjnej w Iłowej.

 

Odstąpienie od umowy wiązało się z procesem rozliczenia i inwentaryzacji wykonanych do tej pory prac budowlanych i projektowych. – W kwietniu 2019 roku po raz kolejny ogłosiliśmy przetarg na dokończenie budowy przedszkola. We wskazanym terminie wpłynęło pięć ofert. Najniższa została jednak odrzucona, ponieważ nie spełniła wymogów formalnych – mówi burmistrz Paweł Lichtański.

Wyłoniony w procedurze przetargowej wykonawca ostatecznie nie podpisał z gminą umowy, co wydłużyło postępowanie o kolejne dwa miesiące. Oferty złożone przez inne firmy przewyższały w znacznym stopniu kwotę, jaką gmina zabezpieczyła w budżecie na realizację tej inwestycji.

4 lipca br. ogłoszony został kolejny przetarg nieograniczony na budowę obiektu przedszkolnego w Iłowej. -Wszyscy czekamy na nowe przedszkole. Rozumiem narastającą frustrację rodziców, jednak robimy wszystko, aby jak najszybciej dokończyć inwestycję. Musimy jednak pamiętać o tym, że będzie to placówka przeznaczona dla najmłodszych. Musi spełniać wszystkie wymogi związane m.in. z bezpieczeństwem – kontynuuje Burmistrz.

Dokończenie rozbudowy obiektu pociąga za sobą także inne inwestycje, które w związku z brakiem wykonawcy zostały wstrzymane. Jest to m.in. uruchomienie żłobka. – Zaplanowaliśmy, że powstanie on w budynku przy ulicy Kolejowej, w którym obecnie mieści się przedszkole. Jednak do momentu zakończenia budowy nieruchomości przy ulicy Okrzei nie jesteśmy w stanie ruszyć ze żłobkiem. Jestem jednak przekonany, że obie inwestycje w niedługim czasie dojdą do skutku i wszyscy będziemy z nich dumni – podsumowuje P. Lichtański.

 

Obiekt realizowany  w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.                  Całkowity koszt inwestycji to 5,1 mln zł w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  2,9 mln zł