Uwaga na ćwiczenia na poligonie

Ćwiczenia na poligonie

Od 15.01.2019 r. do 31.12. 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Żagań prowadzone będą strzelania dzienne i nocne amunicją bojową.
Powyższe strzelania stanowią duże zagrożenie życia i zdrowia osób, które zlekceważą zakaz wstępu na teren poligonu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań mogą przebywać osoby posiadające stosowne zezwolenie. Każda osoba nielegalnie przebywająca na terenie poligonu, zatrzymana przez służby ochronne, będzie przekazywana do dyspozycji Policji oraz Żandarmerii Wojskowej.

Granice obiektów wojskowych są oznaczone tablicami, które jednoznacznie informują o bezwzględnym zakazie wstępu. Są to miejsca niebezpieczne, w których nie mogą przebywać osoby cywilne zgodnie z ustawą o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

Komendant
ppłk Jacek Gaszak