Owoce dla mieszkańców

Dwadzieścia ton jabłek zostanie bezpłatnie przekazanych mieszkańcom Gminy Iłowa.

Ponad osiem ton trafi do lokalnych szkół.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w ramach współpracy nawiązanej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, 20 kwietnia 2016 r., otrzyma 20 ton jabłek do rozdysponowania wśród mieszkańców naszej gminy.

Dystrybucja owoców prowadzona będzie na terenie siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej przy ul. Żeromskiego 25, dnia 20.04.2016 r. w godzinach od 12.00 do 15.00 oraz dnia 21.04.2016 r. w godzinach od 9.00 do 15.00. 

Wydawanie jabłek w sołectwach (Kowalice, Klików, Czerna, Konin Żagański, Szczepanów, Żaganiec, Czyżówek, Jankowa Żagańska, Wilkowisko i Borowe) będzie miało miejsce  w świetlicach wiejskich dnia 21.04.2016 r. oraz 22.04.2016 r. Koordynacją zadania w sołectwach zajmą się sołtysi.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 68 360 94 21 wew. 23 lub 24.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Iłowa.

Elżbieta Kinal
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iłowej