Czerna zamknęła rok

Podczas zebrania wiejskiego w Czernej (12 marca br.) mieszkańcy zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania funduszu sołeckiego za 2018 rok oraz przegłosowali zmiany na rok 2019.

 

Było to ostatnie spotkanie w sołectwie Czerna przed wyborami sołtysa na nową kadencję. Mieszkańcy poruszali wiele ważnych tematów dotyczących m.in. umieszczenia dodatkowych znaków drogowych przy drodze wojewódzkiej, które przyczyniłyby się do zmniejszenia prędkości pojazdów. Dyskutowano także na temat ścieżki rowerowej (Czerna-Iłowa), która ułatwiłaby mieszkańcom bezpieczną podróż rowerami.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem przez Burmistrza Iłowej Pawła Lichańskiego i Sołtysa Czernej Franciszka Paczkowskiego podziękowań dla członków rady sołeckiej za zaangażowanie i pracę na rzecz mieszkańców w minionej kadencji.