Czytam, wiem i jem!

Pod takim hasłem przebiegło spotkanie z mieszkańcami, zorganizowane przez uczennicę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej Urszulę Łukacz.

Projekt prozdrowotny, którego elementem było spotkanie z mieszkańcami, został zorganizowany w ramach okręgowego etapu Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, w którym uczennica lokalnej szkoły bierze udział. Urszula Łukacz skupiła się w nim na wiedzy o produktach i dodatkach do żywności. W ramach projektu przeprowadziła ankietę wśród mieszkańców gminy dotyczącą preferencji żywieniowych. Zorganizowała także konkurs dla uczniów klasy pierwszej gimnazjum pt. „Cukier – słodki wróg”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło podczas czwartkowego wykładu (26 stycznia 2017 r.).

Podczas spotkania Urszula Łukacz oraz dr Justyna Korycka, wykładowczyni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie oraz specjalistka ds. analiz molekularnych i mikrobiologii w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych, zapoznały słuchaczy m.in. z zasadami odpowiedniego odżywiania oraz rozróżniania dodatków do żywności.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl