Dofinansowanie dla przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców sektora MŚP o możliwości ubiegania się o  dotację w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.
W związku z powyższym dla firm działających na terenie naszej gminy otwiera się możliwość skorzystania z bezzwrotnego dofinansowania na realizację inwestycji.

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionego konkursu znajdują się na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego.

Z bezpłatnych konsultacji weryfikujących pomysł na innowację można skorzystać pod numerem telefonu 512 054 222.

Jan Woronik
j.woronik@ilowa.pl