Dofinansowanie do usuwania folii rolniczych

Gmina Iłowa planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Do złożenia wniosku o dofinansowanie wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem. W związku z tym rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag) mogą zadeklarować chęć udziału w programie poprzez wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia (dostępnej poniżej) i złożenie jej w Urzędzie Miejskim w Iłowej (do 30 listopada 2019 r.).

Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Iłowa dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyżej wymienione zadanie nie będzie realizowanie. W ramach przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Iłowej w Referacie Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, tel. 68 368 14 11.

KARTA ZGŁOSZENIA