Droga w Czyżówku

Droga w Czyżówku jak nowa!

Zakończył się remont drogi powiatowej w Czyżówku. 30 października 2015 r., w obecności przedstawicieli lokalnych instytucji oraz generalnego wykonawcy, dokonano odbioru technicznego obiektu.

Odbioru zmodernizowanej drogi, w obecności wykonawcy – Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., dokonali przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żaganiu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Iłowej. Komisja po dokonaniu oględzin nie stwierdziła wad w jakości wykonanych robót.

Zadanie pn. Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1082F, obejmowało modernizację infrastruktury drogowej, tj. nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z regulacją i utwardzeniem poboczy oraz wykonaniem dojazdów do posesji zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze.

– Całość inwestycji wyniosła 547 tys. 658 zł. Mieszkańcy Czyżówka bardzo długo czekali na remont strategicznej drogi we wsi. Zdecydowaliśmy, iż Gmina Iłowa dofinansuje inwestycję w kwocie 139 tys. 486 zł  – powiedział burmistrz Paweł Lichtański.

Małgorzata Hajdas-Grzesik 
promocja@ilowa.pl