Schetynówki w 2016

Inwestycji drogowych ciąg dalszy

W roku 2016 wykonana zostanie przebudowa kilku ulic w centrum Iłowej. Na ten cel gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Miasto zyska nie tylko w aspekcie wizualnym, poprawi się przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców.

Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Żeromskiego, Konopnickiej, Młyńskiej, część ul. 1 Maja i część ul. Drzymały. Gmina Iłowa została sklasyfikowana na 3 miejscu wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadania pt. „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa – etap I w miejscowości Iłowa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.” To duży sukces, ponieważ do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 65 wniosków (47 wniosków w zakresie dróg gminnych i 18 wniosków w zakresie dróg powiatowych), z czego 63 spełniły wymogi formalne. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 mln 232 tys. zł, co stanowi 50% całkowitych kosztów inwestycji wartej 2 mln 465 tys. zł.

Od 1 do 15 grudnia br. wnioskodawcy mogą wnieść zastrzeżenia do Wstępnej listy rankingowej wniosków. Wysoka pozycja Iłowej daje pewność, że po ewentualnych zmianach, nasza gmina zajmie na Ostatecznej liście rankingowej wniosków (którą Wojewoda przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw infrastruktury) pozycję gwarantującą otrzymanie dofinansowania.mówi burmistrz Paweł Lichtański.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl

Mapa schetynówek