Dyrektor Zespołu Szkół w Iłowej

Trwa nabór kandydatów na stanowisko dyrektora nowo zakładanego Zespołu Szkół w Iłowej. 
Oferty należy składać w terminie do dnia 22 czerwca 2016 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, (pokój nr. 14) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata oraz jego aktualnym numerem telefonu oraz z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Iłowej, ul. Piaskowa 2-2a, 68-120 Iłowa”.

Wymagania stawiane kandydatom znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:

OGŁOSZENIE 

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl