Dzień Dawcy Szpiku w Iłowej

W niedzielę, 31 stycznia, w Hali Sportowo-Widowiskowej Piast w Iłowej odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku. 

Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się:
Data: 31 stycznia 2016 r.
Godzina: 14:00 – 20:00
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa Piast w Iłowej
Adres: ul. Piaskowa 2 A, Iłowa

Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Kto może zostać dawcą?
Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi).

Na czym polega badanie?

Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu
wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia.

Statystyki WMDA (Światowej Organizacji Dawców Szpiku) są alarmujące: co 35 sekund ktoś na świecie zapada na raka krwi. Pośród chorób dziecięcych rak krwi jest najczęstszą przyczyną śmierci. W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi.

Dla wielu chorych jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie
komórek macierzystych krwi lub szpiku. Jedynie 25 procent pacjentów ma szczęście znaleźć dawcę we własnej rodzinie. Większość przeszczepień odbywa się dzięki Dawcom niespokrewnionym, którzy jako ludzie dobrej woli zarejestrowali się, by bezinteresownie ratować życie każdego chorego, który potrzebuje przeszczepienia.

Na świecie jest aktualnie zarejestrowanych ponad 25 milionów potencjalnych Dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku. W tej liczbie 930.000 to Dawcy zarejestrowani w polskim rejestrze prowadzonym przez Poltransplant, w którym 823.000 to Dawcy z bazy Fundacji DKMS Polska. Jednak, mimo tylu zarejestrowanych potencjalnych Dawców, co piąty pacjent nie znajduje swojego bliźniaka genetycznego.

Od 6 lat Fundacja DKMS Polska wraz z osobami zainteresowanymi propagowaniem idei dawstwa, organizuje w różnych miejscach Polski, Dni Dawców Szpiku. Akcje pod tym hasłem prowadzone są przez okrągły rok i zwiększają szansę na znalezienie Dawców dla każdego pacjenta potrzebującego przeszczepienia.

O Fundacji
Fundacja DKMS Polska to aktualnie największa baza dawców szpiku w Polsce, w której zarejestrowanych jest i ponad 823 000 (grudzień 2015) potencjalnych dawców szpiku, a już 2 660 (grudzień 2015) osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik, dając szansę na życie pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Od początku istnienia Fundacja DKMS Polska rozwija bazę rejestrując kolejnych Dawców m.in. dzięki darowiznom od osób indywidualnych i finansowemu wsparciu firm.

Każda, nawet najmniejsza darowizna pozwoli pozyskać więcej potencjalnych Dawców. Rejestracja w bazie jest bezpłatna. Istnieje możliwość pokrycia choćby jej części przekazując darowiznę na konto o numerze: 62 1240 6292 1111 0010 6197 7890. Liczy się każde wsparcie.

PLAKAT

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl