Elektroniczny nabór wniosków PFRON

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z elektronicznego Systemu Obsługi Wsparcia SOW.

 

Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od 1 stycznia 2020 roku na terenie wszystkich powiatów województwa lubuskiego istnieje możliwość elektronicznego naboru w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz wniosków na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, składanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Od 1 marca 2020 roku możliwy będzie nabór wniosków w ramach programu “Aktywny samorząd”, również adresowanego do osób z niepełnosprawnościami.

System Obsługi Wsparcia

SOW to nowoczesna platforma za pomocą której osoby z niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski, dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON.