Głos w sprawie rewitalizacji

Za nami pierwsze warsztaty środowiskowe w ramach programu „Rozbudzenie potencjału – Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa”.

W ubiegłym roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał naszej gminie dotację celową na działania w zakresie przygotowania programu rewitalizacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wnioskowana wartość projektu to 79 tys. 600 zł. Kwota dotacji to 71 tys. 640 zł.

W ramach projektu zaplanowano cykl siedmiu spotkań z mieszkańcami. W pierwszych warsztatach (16 stycznia br.), które poprowadziła trener, psycholog Anna Andrysiak wzięło udział 16 osób. Warsztaty miały na celu wskazanie problemów i propozycji ich rozwiązań w sferach społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych Gminy Iłowa.

– Problemy, jakie zgłaszali mieszkańcy to m.in. niedostateczna ilość miejsc spotkań różnych grup społecznych. Zdewastowane dworce kolejowe, problemy z kanalizacją, brak żłobka, miejsca dedykowanego matkom z dziećmi, a także schroniska dla osób bezdomnych. – mówią organizatorzy warsztatów. Podczas spotkania poruszano tematy dotyczące sposobów pobudzenia aktywności gospodarczej terenów inwestycyjnych w Iłowej, a także zasugerowano nowe sposoby promocji gminy.

Kolejne spotkanie  z mieszkańcami odbędzie się 23 stycznia o godz. 11.00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej. Wnioski z przeprowadzonych warsztatów posłużą do wspólnego wypracowania oczekiwanych projektów rewitalizacyjnych w gminie. Zachęcamy do uczestnictwa i aktywnego udziału w dyskusji.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl