Gospodarka odpadami – istotne zmiany w 2021 roku

Od 1 stycznia 2021 czekają nas zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Od nowego roku będą obowiązywały nowe stawki „opłaty za śmieci”. W minioną środę (25 listopada 2020) radni podjęli uchwałę regulującą te kwestie. Łączny koszt opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. będzie wynosił 31 złotych za jednego mieszkańca.

Od nowego roku będzie również możliwość zwolnienia częściowo z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadającymi kompostowniki.
Zwolnienie zostało określone na podstawie Uchwały Nr 173/8/XXIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 września w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ze zwolnienia w wysokości 1,50 zł od osoby/m-c mogą skorzystać właściciele nieruchomości, którzy:
  • w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku;
  • złożą nową deklarację dot. wysokości opłaty na nowym druku obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku.

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

  • Odbiór i transport odpadów oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (kwota z przetargu, Zakład Usługowy Zachód):
66 125,51 zł/miesiąc x 12 miesięcy = ‪793 518‬,12 zł (12,18 zł /mieszkańca/miesiąc)
  • Koszt zagospodarowania odpadów (kwota z przetargu, Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.):
1 073 952,00 (16,48 zł/mieszkańca/miesiąc)
  • Koszt obsługi administracyjnej systemu na osobę miesięcznie (Urząd Miejski)
‪142 806‬,86 zł (suma kosztów administracyjnych) : 12 miesięcy : 5431 osoby = 2,19 zł/mieszkańca/miesiąc
  • Edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (Urząd Miejski)
3000,00 : 12 miesięcy : 5431 osoby = 0,05 zł/mieszkańca/ miesiąc
Suma opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r. to 28,65 zł (odbiór, zagospodarowanie i PSZOK) + 2,19 zł + 0,05 zł = 30,89 zł/mieszkańca/miesiąc, po zaokrągleniu do pełnych złotych to: 31 zł/mieszkańca/miesiąc.

W czasie posiedzenia radni rozpatrywali również uchwały:

Radni zapoznali się również z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 oraz ze sprawozdaniem Burmistrza Iłowej z dziań podejmowanych od 26 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r., które dostępne jest poniżej:

http://archiwum.ilowa.pl/wp-content/uploads/2020/11/Sprawozdanie-Burmistrza-od-26.10-do-20.11.pdf