Spotkanie w sprawie podstery

Historyczne spotkanie

– To mały krok w historii funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w naszym kraju, ale wielki krok w rozwoju gospodarczym Iłowej – mówił podczas spotkania z przedsiębiorcami burmistrz Paweł Lichtański.

16 listopada 2015 roku odbyło się spotkanie dotyczące włączenia terenów Aktywności Gospodarczej w Iłowej do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański oraz prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafał Jurkowlaniec zaprezentowali przedsiębiorcom i dziennikarzom nową podstrefę oraz zalety inwestowania w Iłowej.

Mówili o 52 ha gruntów nowej podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajdujących się tuż przy autostradzie A-18 Berlin – Wrocław – Lwów i węźle autostradowym – „Iłowa”. – Inwestorom oferujemy dobrze przygotowane, wyposażone w podstawową infrastrukturę techniczną grunty na styku województw dolnośląskiego i lubuskiego. Działki wchodzące w skład podstrefy są terenami niezabudowanymi, czystymi ekologicznie i przeznaczonymi pod zabudowę przemysłową – mówił podczas spotkania P. Lichtański.

W Iłowej na inwestorów czekają atrakcyjne, dobrze skomunikowane tereny przemysłowe, idealne dla małych, dużych i średnich przedsiębiorstw krajowych oraz inwestycji typu greenfield. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna nie wyklucza także budowy hal pod wynajem dla firm zainteresowanych inwestowaniem w strefie. – Prace nad włączeniem terenów gminy Iłowa do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozpoczęły się w ubiegłym roku. W lutym br. radni Gminy Iłowa jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie włączenia gruntów w obręb strefy. Zwieńczeniem prac jest decyzja Rady Ministrów – dla nas historyczna, bo LSSE przekracza granice województwa dolnośląskiego i posiada ofertę inwestycyjną, jakiej nie ma żadna inna strefa w kraju. – mówi Rafał Jurkowlaniec.

W auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych spotkali się: Senator RP Robert Dowhan, Starosta Powiatu Żagańskiego Henryk Janowicz, Członek Zarządu Powiatu Żagańskiego Maciej Boryna, Burmistrz Gozdnicy Krzysztof Jarosz oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej Violetta Szary. Radnych Gminy Iłowa reprezentowała pani Ilona Krawczyk. Wśród zaproszonych gości byli także lokalni przedsiębiorcy: Prezes Zarządu Ciech Vitrosilicon Zenon Kozak oraz Fryderyk Roszak, Prezes Zarządu Intra S.A. Zdzisław Tymczyszyn, Henryk Janków PPHU Hen-Mar, Barbara i Zdzisław Sobków firma Feryster s.j., Michał Koseła Glassbud, Jarosław Michalski z firmy Moxum a także przedstawiciele firmy Berg Sp. z o.o. Sławomir Laskowski oraz Jakub Zamoyski.

Planuje się, że włączenie do strefy gminnych terenów gospodarczych stworzy warunki do realizacji inwestycji innowacyjnych, ukierunkowanych na produkcję eksportową oraz generujących nowe miejsca pracy, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy naszego regionu.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl