„Iłowa i Jänschwalde w obiektywie” – konkurs

Zostały już tylko trzy dni na zgłoszenie do konkursu fotograficznego „Iłowa i Jänschwalde w obiektywie”.

 

Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Iłowa i Gminy Jänschwalde oraz całego Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” i polega na przesłaniu maksymalnie trzech zdjęć na adres mailowy: konkurs@ilowa.pl, przedstawiających tematycznie Gminę Iłowa lub Gminę Jänschwalde (m.in. natura, zabytki, ludzie, wydarzenia).

Konkurs realizowany jest w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A  Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zdjęcia należy złożyć w formie elektronicznej od dnia 23 stycznia 2018 roku do 15 kwietnia 2018 roku. Fotografie (plus wypełniony formularz zgłoszeniowy i plik zdjęciowy w formacie jpg o minimalnym wymiarze 15cmx21cm, rozdzielczość 300 dpi) należy wysyłać na adres:

  •  dla polskich uczestników: konkurs@ilowa.pl lub na płycie CD/DVD na adres: Gmina Iłowa, ulica Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
  • dla niemieckich uczestników: g.karge@t-online.de lub na płycie CD/DVD na adres: Rosemarie Karge, Amt Peitz, Schulstraße 6, 03185 Peitz.

Komisja wyróżni najlepsze prace tj.: miejsce I, II i III, nada także trzy wyróżnienia. Autorzy najlepszych fotografii otrzymają nagrody rzeczowe. Wybrane prace znajdą się w albumie fotograficznym obrazującym piękno gmin Iłowa i Jänschwalde oraz zostaną przeznaczone na cele wystawowe.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas spotkania podsumowującego zakończenie projektu (19 czerwca 2018 roku).

REGULAMIN KONKURSU 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Informacji udziela:

Małgorzata Hajdas-Grzesik

Urząd Miejski w Iłowej

tel. 68 368 14  21