Wniosek został złożony

Gmina Iłowa wnioskuje o przyznanie dofinansowania na zadanie pn. Termomodernizacja budynku socjalno – administracyjnego na Stadionie Miejskim w Iłowej.

14 czerwca 2016 r. gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

– Zabiegamy o przyznanie dofinansowania w wysokości 85 % nakładów kwalifikowalnych – mówi burmistrz Paweł Lichtański. – Wartość projektu to 778 tys. 561 zł. – dodaje Burmistrz. 

Realizacja inwestycji polega na modernizacji i dociepleniu ścian i dachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania –  W budynku zostanie zamontowany system monitorowania i zarządzania energią z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych – mówi Wojciech Kaczmarski Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – W ramach zadnia zmodernizowane zostanie także oświetlenie wewnętrzne oraz wykonana zostanie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – dodaje W. Kaczmarski.

Na budynku zainstalowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne, dzięki którym w łatwy i oszczędny sposób pozyskiwana będzie energia elektryczna.

-Celem projektu jest zredukowanie emisji CO2 do atmosfery oraz poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – podsumowuje Burmistrz.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl