Informacja dot. dystrybucji energii elektrycznej

Dystrybutor energii elektrycznej  Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu uruchomił na swojej stronie internetowej serwis informacyjny dotyczący zarówno planowanych wyłączeń, jak również awarii.

Prezentowane tam dane wprowadzane są na bieżąco w trybie on-line i dostępne publicznie. Przedmiotowe informacje można odnaleźć na stronie www.operator.enea.pl według następującej kolejności zakładek:

Info o sieci → Wyłączenia i awarie → Awarie. Następnie po wyświetleniu mapy zasięgu odpowiedzialności dystrybutora należy wybrać interesujący nas rejon objęty awarią (czerwony punkt) i pojawi się lista miejscowości lub konkretnych ulic w danych miejscowościach objętych awarią.