Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Szanowni Mieszkańcy,

poniżej znajdą Państwo informację o osobach upoważnionych do badania zwierząt rzeźnych oraz  mięsa.

W oparciu o art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 ze zm.).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu informuje, że na terenie Powiatu Żagańskiego upoważnionymi do badania zwierząt rzeźnych i mięsa (świnie, owce, kozy, cielęta do 6 m-ca życia) na użytek własny oraz badania mięsa zwierząt łownych na potrzeby własne myśliwego w 2016 r. są:

1. Pani lek. wet. Natalia Kolanko, tel. 691 877 951 – obszar: gmina i miasto Iłowa, gmina Wymiarki i miasto Gozdnica.

2. Pan lek. wet. Roman Chudy, tel. 605 062 795 – obszar: gmina Niegosławice.

Ponadto informujemy o możliwości przeprowadzenia badania metodą wytrawiania na obecność włośni, próbek mięsa świń, nutrii i dzików, pobranych i dostarczonych przez posiadacza mięsa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Żaganiu, ul. Szprotawska 30 B, tel. 68 367 10 99, od poniedziałku do piątku w godz. Od 8.00 do 12.00 oraz w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej Pracownia Badań Serologicznych w Zielonej Górze, 65-823 Zielona Góra, ul. Browarna 6, 68 453 73 61.

Monika Korczyńska 
m.korczynska@ilowa.pl