Jak zlikwidować bariery

16 listopada br. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych dla osób niepełnosprawnych w Gminie Iłowa. 

 

Gmina Iłowa uczestniczy w projekcie pt. „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej i rządowej w województwie lubuskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” realizowanym przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia.

Do prac w ramach projektu, realizowanego z przedstawicielami  Fundacji Eudajmonia Martą Cygan, Filipem Rodzikiem, Beatą Puławską, Burmistrz Iłowej Paweł  Lichtański zaprosił przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych m.in. Panią Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Marię Żarską, Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbietę Kinal , Panią Małgorzatę Groszek pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej Beatę Laskowską – Trzeciak, Ewę Osłońską Panią Dyrektor Przedszkola Miejskiego,  Panie Marię Walczak i Urszulę Kotowską ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Piękni Życiem, Panów Jerzego Leżyńskiego i Zbigniewa Graba z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Panią Grażynę Kuryłowicz ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iłowej.

Pierwszym etapem projektu było zebranie informacji z poszczególnych jednostek organizacyjnych i wypełnienie ankiety samooceny. Kolejnym etapem było wspólne spotkanie w celu wypracowania rekomendacji w obszarze niepełnosprawności. Poruszone tematy dotyczyły funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych w tym obszarze.

Rozmawiano o zasobach gminy oraz o istniejących barierach i ograniczeniach dla osób niepełnosprawnych, z czego wynikają i jak im przeciwdziałać. Podczas spotkania zastanawiano się nad kierunkiem rekomendacji, które mają służyć polepszeniu funkcjonowania poszczególnych instytucji w obszarze niepełnosprawności.

Opracowanie kierunków działań ma na celu m.in. ułatwienie osobom niepełnosprawnym kontaktu z poszczególnymi instytucjami w gminie.

Małgorzata Groszek 
                                                                                               Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej