Jak żyć zdrowo i aktywnie

Jowita Zegarska, uczennica III klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej zajęła III miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

 

Olimpiada odbyła się w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze dnia 15 marca 2019 r. Uczestnicy rozwiązywali test, który obejmował ocenę wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zasad zdrowego stylu życia i historii Polskiego Czerwonego Krzyża.

Ocenie podlegała również przygotowana i przeprowadzona przez Jowitę akcja promująca zdrowie pt. „HIV/AIDS- Mam wiedzę, więc się nie boję!” w środowisku lokalnym.

Gratulujemy!