Kolejna jednostka OSP z dofinansowaniem!

Na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowem pojawił się nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

 

Jednostka wzbogaciła się o m.in. samonośny, przenośny zbiornik wodny o pojemności 25 000 litrów, prądownicę Rosenbauer RB101 oraz węże pożarnicze 110, 75, 52, 42 i 25 mm.

Zakup nowego sprzętu dla jednostki OSP Borowe możliwy był dzięki pozyskaniu środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach programu Mały Strażak na zadanie pn. „Podniesienie gotowości bojowej służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt”. Dzięki udzielnemu wsparciu finansowemu Gminy Iłowa (jako wkład własny) jednostka pozyskała łącznie 18 237,77 zł.

Celem programu, którego 90% kosztów to dofinansowanie z WFOŚiGW jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych lub podczas likwidacji skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi czy usuwania skutków klęsk żywiołowych.

9 listopada 2019 strażacy OSP Borowe zorganizowali w ramach programu pokaz dynamiczny ratownictwa technicznego oraz pogadankę na temat bezpieczeństwa i  zachowań, które pomogą uniknąć sytuacji niebezpiecznych.

Spotkanie rozpoczęło się ogłoszeniem alarmu bojowego, po którym zgromadzone dzieci przyglądały się pracy strażaków. Celem pokazu było ukazanie, co dzieje się z pasażerem samochodu, który nie ma zapiętych pasów bezpieczeństwa. Dzieci oraz ich rodzice miały także możliwość zapoznania się ze sprzętem strażackim, także tym zakupionym w ramach projektu „Mały Strażak”.

Doktor Marcin Madziała, adiunkt na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie przeprowadził szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego. Poruszone zagadnienia dotyczyły umiejętności nadawania sygnału „na ratunek” w sytuacjach życia codziennego. Dzieci powtórzyły zasady wzywania pomocy, a także postępowania podczas zdarzeń, takich jak wypadek czy pożar.

Spotkanie zakończył poczęstunek dla najmłodszych uczestników i ich rodziców, a także wspólna sesja zdjęciowa, która uwieczniła to wydarzenie. W spotkaniu uczestniczyło 45 osób: 25 osób dorosłych oraz 20 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym z terenu sołectwa Borowe.