Konkurs dla młodych filmowców!

Chcesz poczuć się jak na planie filmowym? Weź udział w konkursie, w którym nagrodą jest udział w warsztatach z przedstawicielami Szkoły Filmowej w Łodzi podczas 46. Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie!

 

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się od najlepszych, jak wygląda strona artystyczna i techniczna kina. Inicjatorką włączenia młodych w Lubuskie Lato Filmowe jest Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego.

Aby wziąć udział w tych ciekawych warsztatach, należy napisać dlaczego właśnie Ty powinieneś zostać wybrany do kreatywnej ekipy filmowców – amatorów. Wybierzemy autorów trzech najlepiej uargumentowanych zgłoszeń. Warsztaty odbędą się w dniach 25.06.17 r. – 30.06.17 r. w Łagowie podczas Lubuskiego Lata Filmowego (każdy laureat konkursu wybiera jeden dzień warsztatowy).
Zgłoszenia przyjmowane są do 22.06.17 r. do godziny 10:00 na adres k.kozinska@lubuskie.pl

W zgłoszeniu należy napisać:
– dlaczego chcecie wziąć udział w warsztatach, napisać o ewentualnym dorobku artystycznym,
– imię, nazwisko, e-mail oraz telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej,
– imię, nazwisko, e-mail oraz telefon kontaktowy do pełnoletniego opiekuna osoby zgłaszającej (w konkursie mogą wziąć udział osoby do 26 roku życia, organizator konkursu nie pokrywa kosztów dojazdu do Łagowa).

Podobnie jak w latach poprzednich, 46. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2017, będzie festiwalem międzynarodowym z konkursem o nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii filmów fabularnych, Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii filmów dokumentalnych oraz Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii krótkich filmów fabularnych. Szczegóły na www.llf.pl.